Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hlaváč, Jozef
Autor článku
   9. medzinárodný speleologický kongres v Španielsku
   Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
   Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
   Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
   Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
   Vladimír Panoš sedemdesiatnikom
   X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku