Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hlaváč, Libor
Autor článku
   A Contribution to the Physics of a High Velocity Abrasive Particle Interaction with Brittle Non-homogenious Materials
   Diagnostics of the high-velocity liquid jet structure
   Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
   Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
   High energy liquid jet use for producing of coal powder
   Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence
   Influence of properties of Garnet on cutting process
   Interaction of grains with water jet - the base of the physical derivation of complex equation for jet cutting of rock materials
   Mineral grain destruction during the process of material disintegration by abrasive water jet
   Mineral grain destruction during the process of material disintegration by abrasive water jet
   Modelling of a Brittle Particle exposed to the High Energy Liquid Jet Action
   Modelling of rock excavation by high energy water jet
   Optimalizace výkonu nástrojů s rotačními a kmitajícími kapalinovými paprsky
   Physical Analysis of the Energy balance of the high energy liquid jet collision with brittle non-homogeneous
   Physical analysis of the rock disintegration by pressurised water-through-bit
   Physical analysis of the rock disintegration by pressurised water-through-bit
   Physical Aspects of the H.E.L.J. use in clean Coal Technologies
   Physical background of the high pressure water jet-material interaction
   Physical Model of a High Energy Liquid Jet for Cutting Rock
   Physical model of jet - Abrasive interaction
   Physical Study of a High Energy Liquid Jet as a Milling Tool
   Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví
   Das Schneiden von Gesteinen mit rotierenden Hochdruckwasserstrahlen
   Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie
   Using of a high pressure liquid to the material machining
   Using of the Physical Model to the Evaluation of an Efficiency of the Tools Creating Multiple-Motions of the Nozzles
   Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů
   Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
   Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku