Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hložek, Martin
Autor monografie
   ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk
   Hutnický region Říčansko
Autor článku
   Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
   APPLICATION OF OPTICAL METHODS FOR THE RESEARCH OF NEOLITIC CERAMICS
   Chemické složení loštických pohárů
   Chemické složení loštických pohárů
   Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
   Keramická petrografie loštické hrnčiny
   Keramická petrografie loštické hrnčiny
   Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
   Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
   Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
   Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela
   Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané
   New findings on the ceramic petrography of the Loštice pottery
   Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
   Petrografická charakteristika fragmentu neolitické zoomorfní nádoby z Květnice
   Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
   Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
   Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi