Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hofmanová, Radka
Autor článku
   Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
   Minerály hadců ze Starého Smolivce
   Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
   Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
   Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
   Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
   Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
   Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
   Wolframové rudy Horažďovicka
   Wollastonit z Nezdic na Šumavě
Další autor
Role
   Překladatel
Článek
   Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
   Lom Bohdašice - mineralogie lokality
   Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
   Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice