Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hofmeister, Jan
Autor monografie
   Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
   Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
Autor článku
   Acidification and recovery of soil at a heavily impacted forest catchment (Lysina, Czech Republic)-SAFE modeling and field results
   Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
   The comparison of soil nutrient status between beech and spruce forests
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
   Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory
   The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base rich soils
   The effect of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term acidification, Načetín, Czech Republic
   Effects of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at Načetín, Ore Mts., Czech Republic
   Eutrophication of deciduous forests in the Bohemian Karst (Czech Republic): the role of nitrogen and phosphorus
   The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
   The influence of tree species on long-term forest soil acidification
   Jak si stojí dubohabrové lesy v CHKO Český kras
   A loss of base cations from spruce forest soils due to litter raking
   Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech republic
   Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains
   Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
   Nitrogen status of deciduous forests on base-rich soils with different phosphorus availability
   Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny
   Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
   The Spread of Ash (Fraxinus excelsior) in some European Oak Forests: An Effect of Nitrogen Deposition or Successional Change?
   The spread of ash (Fraxinus excelsior) in some European oak forests: an effect of nitrogen deposition or successional change?
   The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification
   Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
   Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
   Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
   Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd