Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hofrichterová, Libuše
Autor článku
   Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
   Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
   K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
   Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
   Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
   Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
   Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
   Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly