Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holý, Martin, 1959-
Autor článku
   Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
   Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
   Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
   Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
   Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
   Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
   Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
   Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
   Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
   Significance of Industrial Minerals and Rocks in the Czech Republic as Influence by Economical Changes