Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holec, Peter
Autor článku
   Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves
   Finds of Mastodon (Proboscidea, Mammalia) relics in neogene and quaternary sediments of Slovakia (ČSSR)
   Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
   Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
   Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985)
   Reste von Mastodonten (Mammalia, Proboscidea) aus dem Neogen des Wiener Beckens bei Moravský Ján (Slowakei)
   Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
   Vertebratenfauna des Quartärs in der Slowakei
   Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
   Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.