Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holub, František V.
Autor monografie
   Excursion to the Czech part of Moldanubia: Durbachitic igneous activity in the Moldanubian Zone
   Geochemistry and significance of dyke swarms in the Central Bohemian Plutonic Complex
Autor článku
   Anticlockwise and clockwise rotations of the Eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: palaeomagnetic and structural evidence
   Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
   Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
   The Central Bohemian Plutonic Complex : A multi-generation intrusive complex with locally developed mafic-silicic layered magma chambers
   The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
   Chemistry of the tertiary volcanics of the Czech Cretaceous Basin
   Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
   Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
   Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
   Durbachitic igneous activity in the Moldanubian zone
   Dyke swarms in the area of the Central Bohemian batholith
   Dyke swarms in the area of the Central Bohemian Plutonic Complex
   Geochemical and Sr-Nd isotopic constraints on the genesis of ultrapotassic plutonic rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif
   Geochemical Signature of Subduction-related Processes in Composition of Variscan Intrusive Rocks of the Bohemian Massif
   Geochemical Variability of the Kłodzko-Złoty Stok Massif: Possible Role of Multiple Mafic End-Members of Hybrid Granitoids
   Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
   Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
   Geochemistry and Significance of Dyke Swarms in the Central Bohemian Plutonic Complex
   Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
   Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic.
   Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
   Igneous Activity. Moldanubian Zone
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
   Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
   Magma mixing and mingling in petrogenesis of the Central Bohemian Plutonic Complex
   Magnetic Fabric and Magma Flow in Some Mafic Dikes of the Central Bohemian Pluton and its Surroundings
   Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
   Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
   Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
   Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
   Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
   Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
   Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
   Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
   Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
   Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
   Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
   Prof. RNDr. František Fediuk, CSc., šedesátiletý
   Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
   Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
   Trace-element patterns in ultrapotassic rocks of the Bohemian Massif : Implications for heterogeneity of their mantle sources
   Two distinct mantle sources of Hercynian magmas intruding the Moldanubian unit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Two Genetic Types of Ocelli in Some Mafic Rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex: No Room for Transformistic Speculations
   Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
   Ultrapotassic Intrusions of the Bohemian Massif: Insights into the Variscan Sub-continental Lithospheric Mantle?
   Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
   Ultrapotassic rocks of the Bohemian Massif: Subduction-related magmas or melting products of heterogeneous subcontinental mantle?
   Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
   Vulkány versus člověk
   Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
   Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)