Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holub, Karel
Autor monografie
   Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
   Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
   Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
   Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Autor článku
   6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
   11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
   Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
   Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
   Amsterdam ´09
   Analysis of b-value in the Frequency-Energy Distributions
   Analysis of long-term monitoring of coal mining-induced seismicity
   Approaches to the Energy Classification of Mining-Induced Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
   Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
   Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
   An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
   Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
   Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná coal field
   Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
   Changes of the uniaxial compressive strength of rocks under the dynamic load with different frequencies
   Comparison of changes in the strength and the deformation behaviour of rocks under static and dynamic loading
   A comparison of the features of windstorms Kyrill and Emma based on seismological and meteorological observations
   Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
   Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
   Current Induced Seismicity in the Paskov Mine Field
   Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
   Current Investigation of Coal Mining-Induced Seismicity
   Current results of natural seismicity observations in the northern Moravia and Silesia
   Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
   Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
   Diagnostika seismických účinků technických zdrojů
   Diagnostika účinnosti protiotřesové prevence
   Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
   Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
   Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů
   Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
   Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
   Hodnocení napětí na čele seismické vlny
   Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
   How are the Ostrava-Karviná rockbursts recorded by teleseismic stations
   Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
   The Influence of Safety and Remnant Pillars on Induced Seismicity Origin in Coal Mines
   The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
   The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
   Interpretation of the dispersion curves of short-period rayleigh waves observed in the west Carpathians
   Interpretation of the dispersion curves of short-period Rayleigh waves observed in the West Carpathians
   Investigation of ground velocities during the rockbursts
   Investigation of ground velocities during the rockbursts
   Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens
   Investigation on seismic signals for blasting in quarries
   The January 2007 windstorm and its impact on microseisms observed in the Czech Republic
   Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
   Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
   Large-hole blasting test in the Jakubčovice nad Odrou guarry
   Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region
   Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
   Metody diagnostiky přenosových vlastností snímačů mechanického kmitání
   Microseismic noise and disturbing vibrations at the surface locality of the ČSA Colliery. 37. 37
   Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
   Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
   Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
   Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
   Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
   Monitoring and Analysis of seismicity in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
   Monitorování bezpečného stavu důlního díla
   Mutual Coupling Between Meteorological Parameters and Secondary Microseisms
   Navedennaja seismičnosť pri dobyče uglja lavami v šachtach Čehii
   Některé příznaky pro odlišení zemětřesení a jaderných explozí na záznamech seismických stanic
   A note on investigation of the seismic waves attenuation
   A note on investigation of the seismic waves attenuation
   O reakcii massivov gornych porod na sokraščenije podzemnoj dobyči uglja
   Occurence of Induced Seismic Events in Staříč and Paskov Mine Fields
   Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
   Origin and Dynamics of Certain Induced Seismicity Focal Regions
   Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
   Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
   Particle Velocity and Frequency of Seismic Waves Generated by a Cylindrical Explosive Source
   Particle velocity and frequency of seismic wawes generated by a cylindrical explosive source
   Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
   Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
   Predisposition to Induced Seismicity in Some Czech Coal Mines
   A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM Mine, Czech Republic
   A Preliminary Proposal of a Layout of Seismic Stations in the ČSM Mine, Czech Republic
   A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM mine, Czech Republic
   Preliminary Results of b-Values Analysis for Mining-Induced Seismic Events
   Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
   Preliminary results of polynomial and rational approximations of some empirical dependences
   Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
   Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
   Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
   Quantitative Analysis of Travel-Time Curves of Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
   Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK)
   Recent Seismic Activity in the Opava Area (Czech Republic)
   Rock mass response to the decline in underground coal mining
   Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
   Seismic measurements in the neighbourhood of the Mine Frenštát-West
   Seismic monitoring and rockburst prevention in geomechanical practice
   Seismic monitoring for rockburst prevention in the Ostrava-Karviná Coalfield, Czech Republic
   Seismic monitoring of the long-wall face No. 138704 at the Lazy Mine
   Seismic Monitoring of the Longwall Face No. 138704 at the Lazy Mine
   Seismic monitoring of the longwall face No.138704 at the Lazy Mine
   Seismic Network for monitoring induced seismicity
   Seismic noise in the Ostrava-Karviná Region, Czech Republic
   Seismic noise observed at the station Ostrava-Krásné Pole (OKC)
   Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
   Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
   Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
   Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
   Seismological and Meteorological Observations during the Pass of Windstorm "Kyrill" in mid January, 2007
   Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
   Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
   Short-period rayleigh waves recorded in the Bohemian massif during DSS. 37. 37
   Short-Period Seismic Noise near the Seismic Station Ostrava (OKC)
   A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves
   Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
   Some comments on dynamic stability of rock slopes
   Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
   Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
   Some features of seismic waves observed in the territory of Northern Moravia and Silesia
   Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
   Some Features of Seismic Waves Observed on the Territory of Moravia and Silesia
   Some Man-Made Sources of the Seismic Noise
   Some man-made sources of the seismic noise
   Some parameters of rockbursts derived from underground seismological measurements
   Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu
   Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
   Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
   Space and time patterns of induced seismicity
   Space and Time Variations of the Frequency-Energy Relation for Mining Induced Seismicity
   Space-time Variations of the Frequency-energy Relation for Mining-induced Seismicity in the Ostrava-Karviná Mining District
   Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
   Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
   Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
   A Study of Mining-induced Seismicity in Czech Coal Mines with long-wall coal exploitation
   A Study of Mining-induced seismicity in Czech Mines with longwall coal exploitation
   A Survey of Blasting Efficiency
   Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
   A temporary seismic station near refraction profile R 4/77 across the Barrandien
   Three-dimensional crustal model of the Moravo-Silesian region obtained by seismic tomography
   Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
   Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
   Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
   Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
   Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
   Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
   Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)