Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holub, Vlastimil
Autor článku
   6. uhelně-geologická konference
   An attempt of palaeogeographical reconstructions of rotliegend (Lower Permian) basins in Central Europe on the basis of new palaeocontinental maps
   Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
   Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
   Correlation of upper carboniferous deposits in the Bohemian massif (Czechoslovakia) and in the Ruhr massif (FR Germany) : evidence from Ar40/Ar39 ages layers
   Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
   Čtvrtá uhelně geologická konference
   Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
   Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
   Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
   Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
   Geology and stratigraphy of permo-carboniferous continental basins of the Bohemian Massif in view of the latest research and analysis of stratigraphical methods used
   Globální korelace uhlonosných formací
   Globální korelace uhlonosných formací
   K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
   Kurs geologického mapování pro zahraniční studenty v Ještědském pohoří
   Mladší paleozoikum - Karbon
   Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
   Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
   Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
   Present Stage of the Permian and Upper Carboniferous Geology and Stratigraphy of Continental Basins in Bohemia (Czechoslovakia)
   Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
   Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
   Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
   Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   Sedmá uhelně geologická konference
   Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
   Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
   Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
   Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
   Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska
   Tektonické režimy tvorby molas
   Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
   Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
   Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky
   Výzkum kaustobiolitů