Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holzknecht, Milan
Autor článku
   Jubileum Evy Hanzlíkové
   K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
   Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
   Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6
   Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
   Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes