Podrobnosti záznamu

Jméno
   Homola, Vladimír
Autor článku
   Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
   Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
   Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
   Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
   Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
   Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.