Podrobnosti záznamu

Jméno
   Honěk, Josef
Autor monografie
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Autor článku
   Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
   The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
   The estimation of coal deposit reserves by kriging
   Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
   Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
   Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
   Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
   Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
   Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
   Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
   Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
   Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
   Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
   Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
   Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1
   Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
   The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
   Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
   Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
   Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
   System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
   Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
   Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
   Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
   Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
   Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí