Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horáček, I.
Autor monografie
   Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti
Autor článku
   Biharian micromammalian faunal assemblages in Koněprusy caves (Czech Republic): review and new data
   Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu
   Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
   Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
   Czech Republic
   Fossil Vertebrates and peleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the classical karst, Slovenia: pliocene of Črnotiče II site and Račiška Pečina
   Geomorfološki pomen jamskich sedimentov iz Snežne jame na Raduhi
   Late Cenozoic History of the Genus Micromys (Mammalia, Rodentia) in Central Europe
   Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic
   Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
   Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
   Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
   Miocene-Pliocene age of cave Snežna Jama na Raduhi, Southern Alps, Slovenia
   Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
   Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
   New mammalian fossil records refining a view on Early/Late Pliocene faunal turnover in Central Europe
   palaeomagnetic and palaeontological research in Raciska pecina Cave, SW Slovenia
   Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
   Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
   Paleomagnetic and palaeontological research in Račiška pečina cave, SW Slovenia
   Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and termination of the loess formation in Moravian Karst
   Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
   Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
   Updated record of the Pliocene mammalian assemblanges from the Czech and Slovak Republic
   Závislost mikrostruktury dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu
Další autor
Monografie
   Palaeomagnetic research of fill of selected cave and karst sediments in Slovenia : progress report no. 8