Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horváth, Ivan
Autor článku
   Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
   Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5
   Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina)
   Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians
   Pilierované íly. Nový druh katalyzátorov a sorbentov
   The pillaring of the montmorillonite interlayer studies by the emanation thermal analysis (ETA)
   Thermal Stable Porous Crystal from Montmorillonite I.Preparation and the Properties of Al and Zr Pillared Montmorillonites