Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horyl, P.
Autor článku
   Behaviour of Frictional Joints in Steel Arch Yielding Supports
   Behaviour of steel arch supports under dynamic effects of rockbursts
   Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Loading capacity of yielding connections used in steel arch roadway supports
   Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
   Modelling of Effects of Rockbursts on Steel Arch Roadway Support Underground
   The Rise and Propagation of Plastic Zones in the Steel Arch Tunnel support due to large Deformations
   Rockbolts as reinforcing elements under dynamic impact of rokbursts
   The shape stability of reinforcing steel arch support in shotcrete tunnel lining
   The Shape stability of reinforcing Steel truss support in shotcrete in Tunnelling
   Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
   Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
   Strengthening of longwall gate support against dynamic effects of rockbursts in coal mines
   Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".