Podrobnosti záznamu

Jméno
   Houzar, Stanislav
Autor článku
   50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
   150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
   200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
   Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
   Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
   Alkalicko-živcový syenit z Markvartic u Třebíče
   Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
   Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
   Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
   Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
   Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
   Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
   As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
   Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
   Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
   Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism
   Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
   Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
   Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
   Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
   Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
   Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
   Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
   Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
   Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
   Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
   Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
   Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
   Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
   Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
   Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
   Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
   Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
   Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
   Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
   Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
   Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
   Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
   Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
   Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
   Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
   Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
   Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
   Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
   Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
   Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic.
   Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
   Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
   Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
   Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
   Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
   Geologie písecké pegmatitové oblasti
   Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
   Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice
   Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
   Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
   Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
   Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
   Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
   Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
   Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
   Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
   Hrubšice - serpentinite weathering
   The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
   The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
   Hyalit z okolí Moravských Budějovic
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
   K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
   K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
   K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
   K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
   Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
   Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
   Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
   Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
   Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
   6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči
   Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
   Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
   Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
   Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
   Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
   Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
   Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
   Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
   Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
   Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika
   Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
   Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
   Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
   Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
   Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
   Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
   Mineralogie hadce u Mohelna
   Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
   Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
   Minerály nedvědických mramorů
   Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
   Minerály v grafitických horninách západní Moravy
   Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
   Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
   Moldavite from Konice near Znojmo
   Moldavites: a review
   Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
   Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
   Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
   Moravské vltavíny
   Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
   Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
   Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
   Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
   Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum.
   Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
   Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
   Naleziště moravských vltavínů
   Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
   Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
   Nedvědice I
   Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
   Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
   Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
   Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
   Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče
   Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
   O minerálech berylia ve skarnech
   O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
   Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
   Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
   Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
   Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
   Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
   Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
   Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
   Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
   Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
   Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
   Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
   Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
   Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
   Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
   Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
   Přehled skarnů moravské části moldanubika
   Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
   Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
   Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
   Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
   Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
   Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
   Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
   Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
   Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)
   Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči
   Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
   Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
   Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
   Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
   Slezské, moravské a české hesonity
   Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
   Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
   "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
   Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
   Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
   Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
   Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
   Třebíčští sběratelé a jejich minerály
   Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
   Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
   Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
   Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
   Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure.
   Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy
   Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
   Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
   Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
   Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
   Vltavín z Moravských Bránic
   Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
   Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
   Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
   Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
   Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
   Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
   Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
   Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
   Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
   Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
   Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
   Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
   Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
   Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
   Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
   Za minerály do italského Val Malenca
   Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
   Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
   Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
   Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
   Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
   Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
   Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
   Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
   Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
   Zpráva o výzkumu šperků na Krochotách u Kožichovic
   Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
   Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče