Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hovorka, Dušan, 1933-
Autor článku
   The 12th congress of the Carpatho-Balkan geological association (Bucharest, 1981)
   Coexisting biotites and garnets of paragneisses from the Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians)
   Garnet amphibolites of the Western Carpathians
   Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
   Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
   Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
   Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
   Mesozoic basalts of the Malé Karpaty Mts. (the western Carpathians) - their significance for the tectonic interpretation of the variscan granodiorite massif
   Metamorfóza hornín oceánskeho dna
   The Muráň gneisses - the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians
   Olivinický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry)
   Paleozoic volcanism - source of anomalous boron concentrations, the western Carpathians crystalline complexes
   Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
   Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín
   Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
   Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
   Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
   Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát
   The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
   Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
   Typy magiem; význam termínov
   Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín