Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hraško, Ľubomír
Autor článku
   Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
   Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
   Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
   Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria