Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrabal, Jaroslav
Autor článku
   Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
   Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
   Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
   Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
   Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
   A Study of Reflectance of Dispersed Organic Matter in Selected Samples of Clay Shales from Barrandian Region