Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrazdil, Vladimír
Autor článku
   Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
   Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
   Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
   Kasiterit z Kovářové
   Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
   Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
   Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
   Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
   Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
   Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
   Minerály Štramberka a jeho okolí
   Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
   Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
   Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
   Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
   Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
   Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
   Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
   Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
   Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
   Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
   Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
   Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
   Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
   Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
   Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
   Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
   Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
   Turmalín - drahý kámen přitahující popel
   Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
   Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
   Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
   Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
   Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
   Za minerály do italského Val Malenca
   Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
   Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum