Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrdličková, Kristýna
Autor monografie
   Geological Map of the Trans-Altay Gobi - poster
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89G
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90A
   Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1:500 000 - poster
   Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
Autor článku
   Burd Gol granite Massif as a typical product of the Late Cambrian post-orogenic magmatism in the SE part of the Lake Zone, Gobi Altay, SW Mongolia
   Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay
   Geochemical and structural constraints on the magamtic history of the Chandman Massif of the eastern Mongolian Altay Range, SW Mongolia
   Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
   Geological position and origin of augen gneisses from the Polička Unit, eastern Bohemian Massif
   Geologická stavba Žďárských vrchů
   Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
   Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
   METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
   Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
   Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay
   Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
   Pegmatite dykes and quartz veins with tourmaline: an example of partial melting in the contact aureole of the Chandman Massif intrusion, SW Mongolia
   Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
   Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
   Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic