Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrkal, Z.
Autor monografie
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-24 Praha
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-42 Zbraslav
Autor článku
   Geothermal assessment of the deep aquifers of the northwestern part of the Bohemian Cretaceous basin, Czech Republic
   Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
Editor monografie
    Mine Water and the Environment. Proceedings of the IMWA Congress 2008 /10./
    Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry
    Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian massif - extended abstract