Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrkal, Zbyněk
Autor monografie
   Proceedings - Internat. Conference on Groundwater in fractured rocks
   XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
   Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Autor článku
   Acidification of groundwater in the Bohemian Massif
   Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
   Carbon isotopes to constrain the origin and circulation pattern of groundwater in the north-western part of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
   Climate change in Central Europe and the sensitivity of the hard rock aquifer in the Bohemian Massif to decline of recharge, case study from the Bohemian Massif
   Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
   Determination of the natural background content of metals in ground waters of the Czech Republic
   Development of a tool for managing groundwater resources in semi-arid hard rock regions: application to a rural watershed in South India
   Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
   Experiment Interkosmos Ťan-Šan 1988
   Groundwater acidification in Central Europe: progress, regress or stable state?
   Groundwater acidification in crystalline rocks estimated from small catchment data
   Groundwater quality development in area suffering from long term impact of acid atmospheric deposition - the role of forest cover in Czech Republic case study
   Groundwater Resources and Management in the Amu Darya River Basin (Central Asia)
   Groundwater resources use and management in the Amu Darya River Basin (Central Asia)
   Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
   Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
   Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
   Impact of global climate change on transmissivity of shallow hard-rock aquifers
   Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
   Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
   Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
   Landscape-use Optimisation with Regards to Groundwater Protection Resources in Hard Rock Mountain Areas (LOWRGREP); some results from an European research program (5th PCRD).
   New approach to using GIS in groundwater runoff assessment: the Krušné Mts., Czech Republic
   Palaeorecharge conditions of the deep aquifers of the Northern Aquitaine Region (France)
   Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
   The relationship between the quality of ground waters and the forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition - a case study of the Krušné hory Mts., Czech Republic
   The Relationship between the Quality of Ground Waters and the Forest Cover in Regions Affected by High Levels of Acid Atmospheric Deposition - a Case Study of the Krušné Hory Mts.,Czech Republic
   The relationship between the quality of ground waters and the forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition ? a case study of the Krušné hory Mts., Czech Republic
   Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
   Trends in Impact of Acidification on Groundwater Bodies in the Czech Republic; An Estimation of Atmospheric Deposition at the Horizon 2015
   Use of GIS for optimalization of human activity in a catchment area: An example of the Beauce region (France)
   Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
   Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
   Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic