Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrnčárová, Mária
Autor článku
   Geochémia západokarpatského barytu
   Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
   K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
   Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie