Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hroch, Tomáš
Autor monografie
   Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
   Geomorfologická mapa - poušť Sečura
   Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
   Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
   Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
   Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
   Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov
   Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou
   Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
   Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
   Set of Geoscience maps of Ethiopia at scale 1:50,000: Sub-sheet 0738-C4 Hawasa with Explanation booklet
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
   Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
   Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
Autor článku
   Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
   DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU
   Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
   GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
   Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
   GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
   Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
   Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
   Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
   Sedimentary processes and environment in the Třenice Formation (Ordovician, Prague Basin, Bohemian Massif)
   Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Trenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
   Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Třenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
   Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien
   Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)