Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hroch, Zdeněk
Autor článku
   Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
   DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
   Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
   Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
   Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
   Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
   Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
   Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
   Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
   Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
   Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
   Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)