Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hruška, Jakub
Autor monografie
   Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
   Celková atmosférická depozice Ca v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Celková atmosférická depozice dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Celková atmosférická depozice protonů v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Celková atmosférická depozice síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Co vyprávějí šumavské smrčiny - Průvodce lesními ekosystémy Šumavy
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Kladská and Mnichov - long-term hydrochemical changes in two catchments with contrasting vulnerability to acidification
   Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
   Kritická zátěž dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Kritická zátěž síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factors of forestry today
   Mapa atmosférické depozice BC (bazických kationtů) v KRNAP a CHKO Jizerské hory In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
   Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah lithai v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
   Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
   pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky
   pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
   pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
   pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
   pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
   pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
   pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
   pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky
   pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
   Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
   Report on model application testing with the field data and Final report on validation of process models and results (Deliverables D2.6 and D2.7), 1-80. SoilTrEC Project. Grant Agreement no. 244118
   Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
   Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
   Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
   Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
Autor článku
   A.2.2. Vývoj stavu půd
   Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
   Acid/base character of organic acids in a boreal stream during snowmelt
   Acidification and recovery of soil at a heavily impacted forest catchment (Lysina, Czech Republic)-SAFE modeling and field results
   Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
   Aluminium biogeochemistry in two Czech catchments with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
   Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
   Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by leucogranite in western Bohemia
   Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by serpentine in western Bohemia
   Aluminum chemistry in two Czech catchments with contrasting geology subject to acidic atmospheric deposition in 1992-1998
   Anthropogenic acidification effects in primeval forests in the Transcarpathian Mts., western Ukraine
   Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
   Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
   Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
   Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
   B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
   B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
   Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe
   Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
   The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
   Biogeochemistry of forest catchments in the Czech Republic with contrasting lithology under conditions of acidic deposition in 1992-2001
   Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
   Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems
   Buffering processes in a boreal stream during experimental acidification
   Can public policy keep up with scientific progress? The case of acidification policy in Northern Sweden
   Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance
   Chemical response of a small stream in a forested catchment (central Czech Republic) to a short-term in-stream acidification
   Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
   Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
   Comparative analysis of hydrochemical time series of adjacent catchments by process-based and data-oriented modelling
   Comparison of mechanical properties and structural changes of continuous basalt and glass fibres at elevated temperatures
   Concentrations and fluxes of toxic metals (Ni, Cr, Hg, Al) in drainage water at Pluhuv Bor, a Czech serpentine catchment
   Critical loads of sulphur and nitrogen for forest ecosystems in the Krkonoše Mts. (Giant Mts.)
   Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
   Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
   Czech Republic
   Czech Republic
   D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
   D.3. Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci lesních půd
   Distributed modeling of hydrologic patterns at small forested catchment
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
   Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
   Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
   Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
   Does acidification policy follow research in Northern Sweden? Examples from a decade of scientific progress
   Does acidification policy follow research in northern Sweden? The case of natural acidity during 1990´s
   Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?
   Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Republic
   Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments
   Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
   DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
   Dynamic modelling at integrated monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
   Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
   E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
   E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
   The effect of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term acidification, Načetín, Czech Republic
   Effects of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at Načetín, Ore Mts., Czech Republic
   Effects of the acidic deposition on terrestrial ecosystems
   Ekologické zatížení hadcových půd
   Ekologické zatížení hadcových půd
   Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
   Evaluation of different approaches to quantify strong organic acidity and acid-base buffering of organic-rich surface waters in Sweden
   Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments
   Future climate and changes in flow patterns in Czech headwater catchments
   Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe
   Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky
   Geomorphology as a key factor to freshwater recovery: the SUNFLOW model
   Hindcast and forecast of episodic acidification: using the Lysina catchment in the Czech Republic as a case study
   How much acidification has occurred in Prášilské lake since preindustrial times?
   Hydrochemical balance in the forest tributary's catchment
   Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
   Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
   Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
   The impact of climate change on hydrological patterns in Czech headwater catchments
   The impact of climate change on hydrological patterns in headwater catchments of Czech GEOMON network
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity of climate change
   Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity or climate change
   The influence of climate change (scenarios HadAM3 B2 and ECHAM4/OPYC3 A2) on recovery from acidification at Lysina catchment, Czech Republic
   Influence of organic acid site density on pH modeling of Swedish lakes
   The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
   The influence of tree species on long-term forest soil acidification
   Interaction of climate change and acid deposition
   Is a universal model of organic acidity possible: Comparison of the acid/base properties of dissolved organic carbon in the boreal and temperate zones
   Is the ratio of mountain Norway spruce forest ecosystem affected by soil water Ca/Al ratio?
   Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe)
   Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod?
   Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
   Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
   Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
   Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují
   Kyselé deště stále s námi
   Kyselé deště stále s námi
   Kyselý déšť stále s námi - zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost
   Kyselý déšť stále s námi
   The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
   The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solute phase organic C and N in Picea abies [L.] Karst stands in northern Bohemia
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solution phase organic C and N in Picea abies [L.] karst stands in northern Bohemia
   Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification
   Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forest catchments with contrasting lithology
   Long-term changes in DOC in two Czech watersheds - why are not there any?
   Long-term forest soil acidification and nutrient degradation-limitation to future forestry
   Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts
   Long-term modeling of acidification and recovery in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany
   Long-term record of acidification and recovery
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   A loss of base cations from spruce forest soils due to litter raking
   Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech republic
   MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden
   MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden
   Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
   Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition
   Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
   Modeling and monitoring of long-term acidification in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany
   Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cycles of an acidified headwater catchment
   Modeling of long-term water and soil changes in three geochemically contrasting monolithological Czech catchments
   Modeling of soil degradation in the Czech critical zone observatories
   Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory
   Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains
   Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
   Modelling long-term changes in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhuv Bor, Czech Republic)
   Modelling of the soil acidification and N saturation in the primeval spuce forest in the Eastern Carpathians
   Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics
   Modelling the effect of climate change on recovery of acidified freshwaters: Relative sensitivity of individual processes in the MAGIC model
   Monitoring and modeling of long-term changes in streamwater chemistry in two small catchments with contrasting vulnerability to acidification
   Monitoring and modelling of long-term changes in the streamwater chemistry of two small catchments with contrasting vulnerability to acidification
   Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
   Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
   Nitrogen, organic carbon and sulphur cycling in terrestrial ecosystems: Linking nitrogen saturation to carbon limitation of soil microbial processes
   Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
   Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
   Organic products liberated into surface waters during the weathering of stockpiled lignite
   Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
   Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
   Predicting episodic pH decline during the development of chronic acidification and subsequent period of recovery
   Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic
   Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change
   Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
   Random variability or spatial pattern? Modeling drainage water sulfate dynamics of two watersheds based on flowpath length distribution analysis
   Rapid recovery from sulfate pollution in streams of western Bohemia
   Recovery from acidification as predicted by the MAGIC model for 14 forested catchments in the Czech Republic
   Recovery from Acidification in Central Europe ? Observed and Predicted Changes of Soil and Streamwater Chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
   RELATIONSHIP BETWEEN NORWAY SPRUCE STATUS AND SOIL WATER BASE CATIONS/ALUMINIUM RATIOS IN THE CZECH REPUBLIC
   Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
   Relationships between Norway spruce status and soil water base cations/aluminum ratio in the Czech Republic
   Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
   Retrospective analyses and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from a heavily impacted stream in the Czech Republic
   Rising trends of dissolved organic matter in drinking-water reservoirs as a result of recovery from acidification in the Ore Mts., Czech Republic
   Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
   Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
   The role of organic acids in heavily acidified brown waters
   Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
   Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech
   Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation
   Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny
   Soil and streamwater recovery from acidification in the Czech forested headwaters. Case study from the Lysina catchment
   Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
   Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
   Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
   Streamwater chemistry in highly contrasting lithologies
   Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic Czech catchments
   Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic watersheds
   Streamwater patterns in geochemically contrasting monolithologic spruce catchments
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 2. Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black triangle. 3) Modeling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. Part 2) Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification
   Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
   Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
   Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
   Tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) effects on soil water acidification and aluminium chemistry at sites subjected to long-term acidification in the Ore Mts., Czech Republic
   Trend of atmospheric deposition of acidifying compound at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999)
   Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic
   Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
   Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
   Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
   Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
   Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
   Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
   Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci půd
   Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
   Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
   Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les
   Vývoj stavu půd
   Water and soil chemistry of aluminum in two Czech watersheds with contrasting substrates
   Wet and dry deposition and internal cycling of base cations at two geochemically contrasting sites in the Czech Republic
   Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš
   Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
   Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC