Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hruška, Jiří
Autor článku
   Advances in the status of he Multilingual Thesaurus of Geosciences Database
   Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
   Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
   GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice
   Georadar - výhody a úskalí metody
   Jak hluboko s georadarem?
   Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
   Non-Destructive Geotechnical Investigations by Ground Penetrating Radar
   Preliminary Results of World-Wide Inventory of Geoscience Databases
   Results of World-Wide Inventory of Geoscience Databases
   Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
   Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
   Zinn-Lagerstätten : regionale Überblick uüber die Zinn-Lagerstätten der Welt, ihre Klassifikation sowie ökonomische Faktoren
   The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
   Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody