Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hubatka, F.
Autor monografie
   SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
Autor článku
   Application of geophysical methods in geomorphological research in the middle part of the Svratka River Valley NW from Brno (Czech Republic)
   Definition of delta body in the northern closure ot the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
   Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians
   Geological mappping and structural picture of the Vienna Basin in the map sheet 34-223 Hodonín (Czech Republic)
   Geological setting and geodynamics in western Bohemia based on gravity survey
   Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky
   Geomorphic development of the middle part of the Svratka River Valley
   Geomorphic evolution of the Svratka river valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic)
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Geophysical research at the Obora lokality (NW from Brno) and its aplication to the knowledge of the Svratka River development between the Veverská Bítýška and Brno.
   Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic)
   Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu
   Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
   Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
   Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
   Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
   Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation
   Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls
   Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1977: a case study
   Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic, triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech republic triggered by extreme rainfalls in 1997 (an example from Vsetin district)
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study
   Slope Movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
   Some examples of deep seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians
   Some examples of deep-seated landslides in the Flysch belt of the Western Carpathians
   Stability Complex Deterioration of a Rock Arch - Case History of the Pravčická brána
   State, Results and Intention of Geophysical Survey of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic
   Structure and dynamic of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Structure of the West Carpathians Flysch Belt and its Fundament
   Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic