Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hubatka, František
Autor monografie
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
   Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
   Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
   Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts.
   Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
   SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Autor článku
   2 - Svahové deformace na kře Maleníku
   7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
   Alpine deformation of the eastern part of the Bohemian Massif
   Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
   Babí lom
   Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
   Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
   Caves connected with gravitational spreadind of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
   Contribution to the Structure of the Crystalline Basement in Eastern Moravia based on Geomagnetic and Seismic Data
   Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
   Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
   Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
   Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
   Geomorphic development of the middle part of the Svratka river valley
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
   Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
   Georadar - výhody a úskalí metody
   Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
   Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
   Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
   Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
   Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb basin, western Bohemia
   Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
   Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
   Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
   Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): results of geophysical, geomorphological and sedimentological research
   Magnetic basement complexes in the outside of the West Carpathians and of the Eastern Alps
   Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
   Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
   New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
   Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
   Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
   Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hruby Jesenik Mts.
   Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
   Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
   Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
   Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
   Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
   Slope-failure Features on Deep-seated Landslides in Czech Flysch Carpathians. A Case Study: Vaculov-Sedlo
   Slope-failure Features on Deep-Seated landslides in the Czech Flysch Carpathians (A case study: Vaculov-Sedlo slope failure)
   Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
   Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
   Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
   Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Structure of deep-seated slope failures in the flysch belt of Outer Western Carpathians
   Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
   Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
   Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
   Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif
   Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy
   Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
   Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
   Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat