Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hudeček, Vlastimil, 1953-
Autor článku
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
   Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
   New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
   Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
   Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
   Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
   Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti