Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hulla, Jozef
Autor článku
   Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
   Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky