Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hurník, Stanislav, 1933-2005
Autor článku
   Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
   Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
   Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
   Člověk a geologické síly Země
   Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
   Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
   Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
   Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
   Faults in the North-Bohemian Brown Coal Basin: the review
   Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
   Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
   Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
   Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
   Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
   Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
   In memoriam RNDr. Zdeňka Bruse
   Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
   K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
   K historii krušnohorského zlomu
   K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
   K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
   Klastické žíly
   Klastické žíly na dole Kohinoor
   Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
   Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
   Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
   Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
   Molisolové diapiry na Sokolovsku
   Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
   Paläogeographische Probleme des Nordböhmischen Tertiärs
   Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
   Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
   Poruchy nemohou za všechno
   Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
   Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
   Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary
   Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
   Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
   Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
   Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
   Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
   Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
   Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
   V. Uhelně geologická konference v Praze
   Ve Zbýšově popáté a naposledy?
   Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
   Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
   Zavátá minulost Mostecka
   Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma