Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hyánková, Anna
Autor článku
   Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska
   Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
   Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
   Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít