Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ibrmajer, Jaroslav
Autor článku
   Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
   Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
   Geophysical pattern of the Bohemian Massif
   Gravitational Field of Central Europe
   Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
   Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
   Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre
   Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
   Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978