Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ihnatowicz, Adam
Autor monografie
   Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
   Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
   Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
Autor článku
   Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w sudetach środkowych
   Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)