Podrobnosti záznamu

Jméno
   Inženýrská seismologie (10.05.1994 : Ostrava, Česká republika)
Konference článku
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
    Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
    Seismicita frenštátské oblasti
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
    Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu