Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ira, Vladimír
Editor monografie
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období