Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ivan, Antonín
Autor monografie
   Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
   Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
   K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
   Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů
   Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
   Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
   Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Autor článku
   Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
   Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví
   Antropogenizace reliéfu současné krajiny
   Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Antropogenní transformace údolních niv
   Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
   Canyon-like valley of Dyje river on the eastern margin of Bohemian Massif
   Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
   Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologičeskije osobennosti jugo-vostočnoj časti Bogemskogo massiva (Respublika Čechija)
   Geomorfologie, morfotektonika a zemetreseni
   Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
   Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
   The geomorphological map of Brno surroundings
   The geomorphological map of Brno surroundings
   Die Geomorphologie der Talaue der March zwischen der Napajedla-Pforte und dem Zusammenfluss mit der Thaya (zum Naturmilieu in der Umgebung von Mikulčice und Staré město)
   Geomorphology of the Hodonín town surroundings
   Geomorphology of the Hodonín town surroundings
   Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
   Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
   Granite landforms in South Moravia (Czech republic)
   Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
   Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
   Granite landforms in the Dyje and Brno Massifs on the southeastern margin of the Bohemian Massif
   Granits landforms in the Podyjí National Park, South Moravia
   Inselbergs in the eastern part of the Bohemian massif, Czech Republic
   K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
   K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
   K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
   K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
   Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
   Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území
   Králův stolec u Znojma
   Landslides on the slopes of Pavlov hills (Pavlovske vrchy)
   Mojmír Hrádek (60)
   Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
   Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
   Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů
   Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
   Morphotectonic of SE margin of the Bohemian crotaceous basin, two half-grabons and their surroundings north of Brno
   Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
   Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
   Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
   Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
   Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
   Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
   Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí
   Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
   Protikladnost a spolupůsobení endogenních a exogenních geomorfologických procesů
   Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
   Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
   Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
   Relief krajiny jako soucast zivotniho prostredi a jeho narusovani clovekem
   Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
   Reliéf Národního parku Podyjí
   Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
   Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
   Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
   Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
   Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
   To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
   To the geomorphology and geology of the Northern Apennines
   Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
   Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
   Topography of the marginal sudotic fault in the Rychlebskehory and geomorphological aspect of epiplatform prognosisin the NE part of the Bohemian Massif
   Vodní náhony. Opomíjené antropogenní tvary reliéfu
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
   Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)