Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ivanov, Martin
Autor monografie
   The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion Guidebook
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
   Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
   Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
   Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
   Utilization of laser-assisted analytical techniques for elemental mapping on fossil snake vertebra
   Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra
Autor článku
   Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition
   Early Miocene amphibians and squamates from the Mokrá-quarry site (Czech Republic)
   Early Miocene Amphibians (Caudata, Salientia) from the Mokrá-Western Quarry (Czech Republic) with comments on the evolution of Early Miocene amphibian assemblages in Central Europe
   Evolution of minesoils at a coal waste pile: A case study from Rosice-Oslavany (Czech Republic)
   Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe During the Miocene
   Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
   Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
   Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
   Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
   Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
   Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
   Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
   Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
   Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
   Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
   Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
   Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
   Old Biharian from the Malá Dohoda quarry (Moravian Karst)
   The oldest known Miocene snake fauna from Central Europe: Merkur-North locality, Czech Republic
   Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
   Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities
   Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
   Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
   Quaternary evolution of the grass-snake (Natrix natrix): new evidence
   The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
   Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
   Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography
   Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy
   Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
   Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
Editor monografie
    Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004