Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jáně, Zdeněk
Autor monografie
   Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
   Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Seeberg - hrad
   Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
   Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
Autor článku
   Applied geophysics in vadose zone studies
   An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
   An Archaeogeophysical Survey of Nižbor Castle, Czech Republic - Some Results
   Atmogeochemické pole v prostoru Priessnitzových léčebných lázní
   Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
   GEM-2 - moderní multifrekvenční geoelektrická aparatura
   Geoelectrics estimating changes in water saturation of the vadose zone
   Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek)
   Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
   Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
   Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
   Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice
   Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
   Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000-2001)
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně od města Jeseník
   Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
   Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
   Geophysical and atmogeochemical methods revealing old LNAPL contamination history of sandy aquifers
   Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002
   Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
   Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
   Integrated geophysical and atmogeochemical survey applied to abandoned soviet military areas contaminated by LNAPL in the Czech Republic
   Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
   Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
   Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
   The Multi-electrode Resistivity Method and the Geophysical Research of Medieval Archaeological Localities
   Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe?
   Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
   Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
   Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
   Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších
   Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
   Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
   Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
   The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   Přednosti magnetometrů využívajících Overhauserův jev
   Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
   Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
   Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
   Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších
   Seismic velocity anisotropy - measurement and application
   Seismic velocity anisotropy - measurement and application
   Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
   Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
   Surface Geophysical Survey of Old Mining Works - a Comparative Study
   Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu
   Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu
   Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
   Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
   Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)