Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jačková, Ivana
Autor monografie
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
   Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Autor článku
   13C and 15N isotopic data on grinding stones from the Güvercinkayasi site, Turkey
   Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
   Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
   CARBON ISOTOPE SPECIATION CHANGES IN ACCRETING PEAT
   Carbon isotopic fractionation in acidified forest soils of the Czech Republic
   Comparing carbon isotope speciation in 150 year-old peat cores from Central and Northern Europe
   Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site
   Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
   delta C-13 values of carbon forms in vertical Sphagnum peat profiles in different climatic zones
   Dynamics of sulphate oxygen isotopes in a spruce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
   The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
   Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands
   Isotope composition of sulfate oxygen in peat bog surface waters and pore waters
   Isotope dynamics of sulfate oxygen in forest catchments differing 10 times in pollution inputs
   Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
   Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
   Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe)
   Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
   Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
   Mobilization of arsenic from acid deposition - The Elbe River catchment, Czech Republic
   Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů
   Nitrate transport in the unsaturated zone: a case study of the riverbank filtration system Karany, Czech Republic
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
   Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study
   Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
   Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
   Production of dissolved organic carbon in forest soils along the North-South European transect
   Radial distribution of lead and lead isotopes in stem wood of Norway spruce: A reliable archive of pollution trends in Central Europe
   Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
   Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies
   Similarity between C,N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: Implications for the use of delta S-34 as a tracer
   Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
   Stable isotope study of diagenetic carbonates in Miocene sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin (Most Basin), Czech Republic
   Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
   Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
   Sulfur isotope evidence for changing input of continental and marine aerosols in a 60,000-year sediment core from Lake Tulane, central Florida, USA
   Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
   SULFUR ISOTOPES IN NORWAY SPRUCE TREE RINGS AND POLLUTANT COAL IN CENTRAL EUROPE
   Temporal trends in the isotope signature of air-born sulfur in Central Europe
   Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic)
   Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
   The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
   Use of sulfur and lead isotopes to detect the movement of a contaminated groundwater plume near a toxic waste repository
   Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
   Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
   Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
   Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
   Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách