Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jahn, Ján
Autor článku
   Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
   Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
   Epsomit a dexahydrit z mesozoika tríbečskej série na juh od Nitry
   Kaolinit - nový minerál z lazilitovej paragenézy v pohorí Tríbeč na Slovensku
   Kras Zoborskej lesostepi
   Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
   Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci
   Zaujímavé skalné útvary
   Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku