Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jahoda, Karel
Autor monografie
   Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
Autor článku
   Antraxolit z barrandienské části Českého masívu
   The calculation of hydraulic Conductivity of Sands according to their Granularity
   The calculation of hydraulic conductivity of sands according to their granularity
   Contribution to the determination of representative elementary volume for a conceptual flowing model
   Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
   Energie postupových větrových vln
   Experience based on banks fortification structures - Water reservoir Nechranice, Czech Republic
   Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
   Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
   Free groundwater level at vertical dams
   Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
   Hydrogeological assumptions for flow modelling within fractured rocks
   K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin
   K výpočtu parametrů větrových vln
   Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
   Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
   Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí
   New computing method of wind wave parameters
   New computing Method of Wind Wawe Parameters
   Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
   The other solution of a rocks fracturing as a random effect
   The other solution of rocks fracturing as a random effect
   Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
   The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial activity of man and its modelling
   The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
   Technique of data recording and data processing of wind waves amplitudes
   Technique of data recording and data processing of wind waves amplitudes
   Teoretická analýza příčin narušování hráze VD Nechranice
   Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
   Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
   Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu
   Výška výronové plochy u studní