Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jakál, Jozef
Autor článku
   Hornolehotský kras Horehronského podolia
   Jubileum akademika Emila Mazúcha
   Krasová krajina ako špecifický prírodný ekosystém
   Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
   RNDr. Anton Porubský, CSc., jubiluje
   Vladimír Panoš 1922-2002
   Využitie radarových záznamov v geomorfológii
   Zomrel akademik Emil Mazúr