Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janečka, Jiří
Autor monografie
   Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
Autor článku
   Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
   Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
   Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
   Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
   Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
   Emplacement Mechanisms of the Thrust Sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
   Jurassic/Cretaceous Limestones in nappes of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
   Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
   Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
   Some Aspects of the Barrandian Tectonics - Preliminary Results
   Stromatactis and stromatactum pattern formation in sediment: constraints from fluid mechanics and rheology and implications for environments, sedimentary architecture and cyclostratigraphy
   Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
   Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
   Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
   The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
   The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian
   Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
   Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu
   Thrust tectonics of the Upper Jurassic limestones in the Pavlov Hills (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic)
   Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
   Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu