Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jaroš, J.
Autor monografie
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-14 Boskovice
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-32 Brno
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
Autor článku
   Salt Plugs in the Eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
   Strukturní geologie a geotektonika