Podrobnosti záznamu

Jméno
   Javůrková, M.
Autor monografie
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
Autor článku
   Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
   Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů